SIKÇA SORULAN SORULAR

  • Sani Konukoğlu Vakfı bursundan faydalanabilmek için; Devlet Üniversitelerinin lisans ve önlisans programlarında kayıtlı olmak gerekir.
  • Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunamazlar.
  • Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim programlarındaki öğrenciler burs başvurusunda bulunamazlar.
  • Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri için maddi desteğe ihtiyacı olmalıdır.
  • Burslar, Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.

Burs başvurularının ne zaman yapılacağı, her yıl Eylül/Ekim ayında WEB sayfamızdan duyurulmaktadır. Başvurular WEB sayfamızdan üyelik sistemi ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

Vakfımızın belirlediği tarihlerde web sayfasında bulunan burs başvuru linkini tıklayarak;

 

  • Adı, Soyadı, TC Kimlik No.su, e-posta adresi, Telefon Numarası bilgilerini girer ve şahsına ait şifre belirlemesi yaparak üyelik oluşturur.
  • Öğrencinin tanımlamış olduğu telefon numarasına aktivasyon kodu gönderilir.
  • Cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu üyelik ekranındaki ilgili alana girerek üyeliğini tamamlanmış olur.
  • Bursiyer adayı;  TC Kimlik No su ve şifresi ile giriş yaparak burs başvuru formunu doldurur.
  • Kendisinden istenildiği takdirde; başvuru formunun çıktısını alarak ilgili yerleri imzalar, başvuru formunda belirtilen gerekli belgeler ile birlikte vakıf adresine posta yolu ile gönderir.

Başvuru üyelik ekranındaki şifremi unuttum butonuna tıklayarak, TC Kimlik Numaranızı girmeniz halinde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize şifreniz gönderilecektir.

Sisteme tanımlı olan bilgileriniz kayıtlı bulunduğundan yeniden üyelik oluşturmanız gerekmez. Bir önceki yıl girmiş olduğunuz şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Bursiyer adayı başvuru yapmış olduğu ekrandan TC Kimlik Numarası ve  şifresi ile giriş yaparak burs  başvuru tarihi bitimine kadar olan süre içerinde yanlış beyanda bulunduğu bilgilerin düzeltmesini yapabilir  ve başvuru formunun çıktısını yeniden alabilir.

Burs başvuruları; beyan edilen bilgilere göre değerlendirilerek ihtiyaç ve başarı durumlarına  göre puanlama yapılır. Bursiyer adayları gerek duyulduğunda mülakata davet edilir. Bu esaslar doğrultusunda seçilen bursiyer adayları İcra komitesine sunulur.

Burs başvurusu yaptıktan sonra gerekli görülen adaylardan aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1-TC Kimlik Kartı Fotokopisi
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devletten alınacak)
3-Adli Sicil Kaydı (E-devlet veya Adliye den alınabilir.)
4-YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
5-YKS Sonuç Belgesi
6-Aile Gelirini Gösteren Belge
7-Güncel Öğrenci Belgesi (E-devletten alınabilir.)
8-Aile Reisine ait E-devlet Kanalı ile Alınan Tapu Bilgileri (Varsa)
9-Engel Raporu(Varsa)

Bursiyer adayları gerektiğinde sözlü mülakata çağırılmaktadır.

Sani Konukoğlu Vakfı tarafından lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir. Bunun dışında ilköğretim, lise,  yüksek lisans, doktora düzeylerinde eğitim gören/görecek öğrencilere yönelik burslar verilmemektedir.

Öğrenimine başarıyla devam eden ve Burs kesilmesini gerektiren herhangi bir disiplinsizlik durumu olmayan öğrencilerin bursları kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam eder. Sınıf tekrarı yapan bursiyerin bursu kesilir.

Bursiyerlerin  her sene vakfımıza veya vakfın çeşitli illerde ilan ettiği adreslere  gelerek bursunun devamını talep eden dilekçelerini  doldurması gerekmektedir.

Ayrıca EKİM  ayının sonuna kadar bir üst sınıfa geçtiğini gösteren öğrenci belgesini vakıf adresine posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.

Sani Konukoğlu Vakfı bursları karşılıksızdır, öğrenciye geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Ancak öğrencinin mezuniyetinden sonra  meslek sahibi olması durumunda, kendisinin de bir başka öğrenciye maddi destek sağlamasını arzu eder.

Evet, gerekli şartları sağlaması durumunda ara sınıf öğrencileri de burs başvurusunda bulunabilir.

Sani Konukoğlu Vakfından  burs almaya hak kazananlara, Kasım Ayı içerisinde e-posta ve telefon yolu ile bilgi verilecektir.

Sani Konukoğlu Vakfı tarafından eğitim ve sağlık alanında muhtelif yardımlar yapılmaktadır.

SANKO Holding şirketleri tarafından Sani Konukoğlu Vakfı bursiyerlerine sadece zorunlu stajlar için kontenjan ayrılmaktadır. Bursiyerler en geç Mart ayı sonuna kadar vakıf WEB sayfası üzerinden  başvuru yapabilirler.