SANİ KONUKOĞLU VAKFI

BURSLAR

Genel Bilgi

 • Sani Konukoğlu Vakfı bursları için başvuru tarihleri ve başvuru şartları her yıl vakıf WEB sayfasında yayımlanmaktadır. 
 • Burstan faydalanabilmek için yurt içindeki devlet üniversitelerin lisans programlarında kayıtlı olmak gerekir. Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.
 • Vakıf  üniversitelerinde okuyan öğrenciler burs başvurusu yapamazlar.
 • Burstan faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmeleri için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gerekir.
 • Burslar, Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
 • Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara vakıftan burs verilmez. (Devlet tarafından verilen burslar hariç).
 • ​Sani Konukoğlu Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
 • Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Komitesi tarafından belirlenir. Burs müracaatlarında SANKO Holding şirketlerinde çalışan personelin çocuklarına öncelik verilir.
 • Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Eğer varsa hazırlık sınıfı da bu süreye eklenir. Ancak burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl bursun devamını talep eden bir dilekçe vermek ve bir üst sınıfa geçtiğini belgelemek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrencilerin bursu kesilir.
 • Burslar Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.
 • Öğrenci değişim programı ile yurt dışı eğitim programına (Erasmus vb.) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteye devam edecek olan bursiyerler vakıfça istenen bilgi ve belgelerin iletilmesi halinde yurtdışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
 • Vakıf yönetimi tarafından istenen belgeleri zamanında ve tam olarak göndermeyen, sınıf tekrarı yapan, her hangi bir nedenle disiplin cezası alan, okul ile ilişiği kesilen, başka bir kurumdan (devlet bursu hariç) burs aldığı belirlenen veya yanlış bilgi verdiği tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir.

Başvuru ve Değerlendirme

Sani Konukoğlu Vakfı bursundan faydalanabilmek için; Devlet Üniversitelerinin lisans ve önlisans programlarında kayıtlı olmak gerekir.

 • Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunamazlar.
 • DGS ile yerleşenler burs başvurusunda bulunamazlar.
 • Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim programlarındaki öğrenciler burs başvurusunda bulunamazlar.
 • Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri için maddi desteğe ihtiyacı olmalıdır.
 • Burslar, Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
 • Devlet tarafından verilen burslar hariç başka kaynaklardan burs alanlara Sani Konukoğlu Vakfı tarafından burs verilmez.
 • Burs başvurunda bulunan aday öğrencilerin; Vakıf tarafından istenildiği takdirde, Başvuru Formu ile birlikte gerekli belgeleri kendilerine belirtilen süre içerisinde Vakıf WEB sayfasındaki adrese göndermeleri gerekmektedir.
 • Evrakı eksik yâda hiç göndermeyen bursiyer adaylarının burs hakları iptal edilir.
 • Alınan burs başvuruları, kontenjanların müsait olması durumunda adayların başarı ve gelir durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve uygun görülenler burs almaya hak kazanır.
 • Bursiyerlerin bilgi veya belgelerinde gerçeğe aykırı bir durum tespit edilirse bursu iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

Bursiyer Buluşmaları

Sani Konukoğlu Vakfı, zaman zaman bursiyer buluşmaları düenleyerek hem öğrencilerin problemlerini dinlemekte, hem de bursiyerlerin birbirleriyle tanışarak sosyalleşmelerini sağlamaktadır. Aşağıda bugüne dek gerçekleştirilen buluşmalardan kareler görebilirsiniz.

Staj Başvurusu

Bursiyer Yorumları