Sani Konukoğlu İlkokulu-Ortaokulu

Hakkında

Misyon: Nasıl Bir Okul ?

Sani Kokukoğlu ilk & orta okulu, çocukların kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedeflemektedir. Okul, vizyon ve misyonunu şöyle tanımlamaktadır:

  • İleri eğitim düzeylerine ulaşılabilecek merak ve aydınlıkta; yaşamdaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve birikimi yakalamış insanlar yetiştirmek
  • Ulusal ve evrensel değerleri, birikimleri kavrayan ve onlara katkıda bulunan; değişim ve gelişime açık; Atatürk ilkelerine bağlı; laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı ve farklı düşünebilen, özgür, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek,
  • Daima sosyal yaşantıyı çeşitlendirip zenginleştirecek yatırımlara önem vermek; tüm kaynaklarını eğitim alanında kullanmak,
  • Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten, çalışmaları eğitim alanında referans gösterilen, etkin ve öncü bir kurum olmak ilkemizdir.

 

Vizyon: Nasıl Bir İnsan ?

Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.

  • Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna,
  • Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.

 

Bütün bu değerlerin yanı sıra, topluma yararlı olacak kişilik özelliklerini de kazandırmak okulun hedefidir.

DETAYLAR

Bina Alanı

3500㎡

Arsa Yüz Ölçümü

10000㎡

İnşaat Başlangıcı

1997

İnşaat Bitişi

2003

Derslik Sayısı

66

Öğrenci Sayısı

2005

Öğretmen Sayısı

112

Kütüphane

1

Laboratuvar

4

Konferans Salonu

400 kişilik 1 adet

Bina Alanı

3500㎡

Arsa Yüz Ölçümü

10000㎡

İnşaat Başlangıcı

1997

İnşaat Bitişi

2003

Derslik Sayısı

66

Öğrenci Sayısı

2005

Öğretmen Sayısı

112

Kütüphane

1

Laboratuvar

4

Konferans Salonu

400 kişilik 1 adet

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sani Konukoğlu İlkokulu-Ortaokulu